കിളിവാതില്‍ - 1.0

by

മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററുകളും മറ്റു പ്രധാന വെബ്സൈട്ടുകളിലെക്കും ഒറ്റ ക്ലിക്കില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ഒരു കൊച്ചു കിളിവാതില്‍.

  • 1.0
  • ബ്ലോഗുണ്ണി
  • Beta Builds

More about this extension

ഇത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ തയാറാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു എക്സ്ടെന്‍ഷന്‍ ആണ്,പോരായ്മകള്‍ ദയവുചെയ്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക

മലയാളം ബ്ലോഗിങ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ വെബ്സൈറ്റുകളും മറ്റു പ്രാധാന വെബ്സൈറ്റ്‌കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഇന്റര്‍ഫേസ് ആണിത്.ഉപയോഗിച്ച് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.

Write a Review

*